Investeringsaftrek - EIA - 2018

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag Èn u betaalt minder belasting. Lumosec Lighting geeft advies bij de aanschaf van energiezuinige ledverlichting welke in aanmerking komen voor de EIA 2018.

 

Het voordeel van EIA 2018

Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 54,5% van € 300.000, dat is € 163.500. De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 – € 163.500). Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.125 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 40.875. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

Welke led verlichting komt in aanmerking?
Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst 2018.

210502 Besparingssysteem voor verlichting
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 150 per sensor.

210506 LED-verlichtingssysteem
Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.
Toelichting: Een externe sensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502.

Voorbeelden (gefingeerd)
1. U investeert in 100 LED-armaturen met een lichtstroom van 5.000 lumen en 42W (119 lm/W). De kosten bedragen voor u € 18.900,00. Het aantal lumen bedraagt: 100 armaturen x 5.000 lumen = 500.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500,00.

U schaft voor uw bedrijfshal 46 LED-armaturen aan van 12.520 lm en 98W (127lm/W). De investeringskosten bedragen voor u € 33.020,00. Het aantal lumen bedraagt: 46 armaturen x 12.520 lumen = 575.920 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (575.920 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 14.398,00.

Voor uw kantoor schaft u 124 nieuwe LED-armaturen aan met een lichtstroom van 1.900 lm en een verbruik van 20W, ofwel 95 lm/W. De investeringskosten bedragen € 6.274,00. De lichtstroom van het armatuur voldoet niet aan de gestelde eisen (ten minste 100 lm/W). Om die reden komt de investering niet in aanmerking voor EIA.

U investeert in 32 LED-paneelarmaturen met een lichtstroom van 3.600 lumen en 36W (100 lm/W). De kosten bedragen voor u € 4.519,00 (inclusief aansluiten en montage). Ook schaft u 48 LED-downlighters aan met een lichtstroom van 1.075 lumen en 15W (72 lm/W). De kosten bedragen voor u € 2.448,00. In totaal betaalt u dus € 6.967,00. De downlighters voldoen niet aan de gestelde eisen. Daarom komen alleen de paneelarmaturen in aanmerking: 32 x 3.600 lumen= 115.200 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (115.200 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 2.880,00.

U investeert in 160 LED-spots met een lichtstroom van 2.700 lumen en 25W (108 lm/W) en een powerfactor van 0,85. De kosten bedragen voor u € 16.350,00. De investering komt niet voor EIA in aanmerking omdat de powerfactor lager is dan 0,90.
Voor uw magazijn schaft u 90 LED-armaturen aan met een lichtstroom van 19.200 lumen en 150W (128 lm/W). U meldt het volledige investeringsbedrag van € 47.300. Het aantal lumen bedraagt: 90 armaturen x 19.200 lumen = 1.728.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (1.728.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 43.200. Het berekende bedrag is het bedrag dat u kunt melden voor EIA.

U investeert in 46 LED-armaturen met een lichtstroom van 6.000 lumen en 50W (120 lm/W). De kosten bedragen voor u € 5.350 (inclusief aansluiten en montage). Op basis van de aftopping zou een bedrag voor EIA in aanmerking komen van: 42 x 6.000 lumen= 252.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (252.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 6.300,00. Omdat de daadwerkelijke investeringskosten € 5.350 bedragen, komt dit bedrag voor EIA in aanmerking.

210508 LED-belichtingssysteem
Bestemd voor: podium- of theaterbelichting, en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.
Toelichting: Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. LED-schermen of LED-displays komen niet in aanmerking.

210509 LED-buis systeem
Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: systeem van LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 20 per LED-buis.

Meer informatie: bel 085 401 73 95 of mail info@lumosec.nl

 

 

 

You may also like

No Comment

Comments are closed.